← Se alla våra tjänster

Vårstädning & höststädning

Vår- och höststädning är en naturlig del av utemiljöarbetet. När våren närmar sig är det dags för beskärning, och inför hösten är det mycket som ska förberedas inför vintern. Berg & Landskap utför idag uppdrag åt en mängd fastighetsbolag, bostadsrättsföreningar och fastighetsägare i Stockholm och Dalarna med omnejd.

Under våren rensas gamla lövrester, grenar och pinnar bort från planteringar och andra ytor. Skräp som gömts under snön tas bort, och i samband med detta sker ofta även ofta gödsling och kantskärning.

Under höststädningen blir det mycket lövupptagning och översyn av brunnar och spygatter så att vatten kan rinna undan ordentligt och vattensamlingar kan undvikas. Vid en eventuell höststorm tar vi hand om nedfallna grenar och träd som även de kan sätta stopp för vattenflöden och den allmänna framkomligheten.