← Se alla våra tjänster

Lövhantering

Lövupptagning och städning av gräsmattor och andra ytor sker dels på våren, men givetvis främst under hösten. Vi blåser och krattar ihop löv under höststädningen och förbereder på bästa sätt inför vintern - inte minst för att också minska eventuellt extra-arbete under våren, så att inget oönskat skräp kommer fram då snön smälter.

Vi försöker alltid återanvända löv på befintligt område om kunden inte specifikt önskar annat. Löven förbättrar jordmånen och kan därför med fördel användas i befintliga planteringar. Vid speciella önskemål transporterar vi bort löven åt kunden.