← Se alla våra tjänster

Trädgårdsdesign

Berg & Landskap utför design av trädgårdar i Stockholm och Dalarna med omnejd. 

Vi ser över hela sammansättningen av din yta, utemiljö och trädgård. Utifrån kundens målsättning tittar vi på helheten av gården och området, och tar sedan fram förslag på hur ytan bäst kan användas för att göra den mer attraktiv. Exempelvis med målsättningen att göra ytan trygg, säker och trivsam i ett bostadsområde.

Det kan också handla om att göra trädgården mer prunkande och mysig i det lilla företagets innergård eller om att designa större bostadsgårdar - allt beroende på målsättning och behov. 

Utöver själva trädgårdsdesignen tar vi även fram förslag på hur ytan bäst tas om hand - med fokus på att skapa ett trivsamt område med återkommande planteringar som skapar en bra helhet.