← Se alla våra tjänster

Skötsel- & underhållsplaner

Vi upprättar skötsel- och underhållsplaner för företag, fastighetsbolag, föreningar och fastighetsägare i Stockholm och Dalarna. Dessutom kan vi sköta den löpande underhållningen av planerna då de är uppförda. 

Drift och underhåll av utemiljö, kring fastigheter och i trädgårdar kräver noggrann planering för att det ska skötas så bra och kostnadseffektivt som möjligt. Vi gör allt detta och tar självklart största hänsyn till miljön i alla avseenden - från val av maskiner till arbetssätt. 

När ska gräset klippas? Hur ofta ska ytorna bevattnas och när är det dags för träbänkarna att oljas in? Vi tar fram drift och underhållsplaner, håller koll på allt detta åt dig och genomför också den löpande skötseln. 

Vi listar upp de återkommande momenten för att sköta det befintliga beståndet hos er och gör det på ett enkelt och tydligt sätt.

Behöver ni förfrågningsunderlag till upphandlingar/anbudsförfrågningar av skötsel hjälper vi gärna till att ta fram de detaljerade tekniska beskrivningarna för ändamålet.